สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โรงเรียนลำปางกัลยาณี สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2561

โรงเรียนลำปางกัลยาณีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2561 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก โดยนางลัดดา กลิ่นวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับประทานโล่ฯ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานครฯ
08 มิย. 2561 เวลา 16:15 น. 0 37
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^