สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> การอบรมโครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้า โรงเรียนลำปางกัลยาณี

 งานโภชนาการ งานอนามัยและงานคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 
ประธานในพิธีโดยนายศานติกรศิ์ วงค์เขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนลำปางกัลยาณี และนางอนงค์วรณ ไชยเตกุล หัวหน้างานโภชนาการ
โรงเรียนลำปางกัลยาณี กล่าวรายงาน มีคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แก่ นางกรรณิการ์ มณีวรรณ นายอรรนพ เสริมสุข
นักวิชาการสารธารณสุขชำนาญการและเภสัชกรหญิงวรางคณา สันเทพ เภสัชกรชำนาญการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
11 พค. 2561 เวลา 16:12 น. 0 77
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^