สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและ PLC ครูกลุ่มสาระภาษาไทย

โรงเรียนลำปางกัลยาณีเป็นสถานที่จัดการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการและ PLC ยกระดับคุณภาพครูกลุ่มสาระภาษาไทย จังหวัดลำปาง ในการพัฒนาเครือข่ายบนเว็บไซด์ 
ประธานในพิธีเปิดโดย นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี และมีนางสาวสุปราณี กาศเกษม เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย สพม.35 จังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน มีคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35่ได้แก่ศน.สรวง ศรีแก้วทุม ศน.ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง
และนางสาววศินี วนรัตน์ ทั้งนี้มีคณะครูในสังกัด สพม.35 จังหวัดลำปาง เข้ารับการอบรมจำนวน 115 คน วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคอม 100
อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก และหอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี
11 พค. 2561 เวลา 16:03 น. 0 78
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^