สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนลำปางกัลยาณีจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลำปางกัลยาณี เพื่อปรึกษาหารือขอความเห็นชอบการพัฒนาและ
ยกระดับด้านการศึกษา โดยมีนายพีระ มานะทัศน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลำปางกัลยาณี
เป็นประธานในการประชุม วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 1 อาคารกัลยารัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
11 พค. 2561 เวลา 15:33 น. 0 69
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^