สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ลูกสนคนเก่ง ลำปางกัลยาณี ตัวแทนแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับชาติ

ลูกสนคนเก่ง ลำปางกัลยาณี ตัวแทนระดับชาติด แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

Singapore and Asian Schools Math Olympiads (SASMO) 2018

นายวรัญญู เคียนทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้รับการคัดเลือกจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาสู่อาเซียน ให้เป็นตัวแทนการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ Singapore and Asian Schools Math Olympiads (SASMO) 2018 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2561 ณ สนามสอบระดับชาติ (ประเทศไทย)
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคุณครูบรรเจิด สระปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม

 

 

 

 

 

08 เมย. 2561 เวลา 11:43 น. 0 104
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^