สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โรงเรียนลำปางกัลยาณีจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
โดยนายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงระเบียบในการสอบครั้งนี้ให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบ   
โดยมีการจัดสอบระหว่างวันที่ 10 -11 มีนาคม 2561  ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  
11 มีค. 2561 เวลา 12:43 น. 0 220
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^