สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โรงเรียนลำปางกัลยาณีรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับเพช ปี 2560

นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานกรรมการในการประเมินสภาพจริงโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส ปีการศึกษา 2560 ระดับเพชร  พร้อมคณะกรรมการ จำนวน 9 ท่าน  โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน นักศึกษาไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้ได้เชิญ 5 ภาคีเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาโรงเรียนลำปางกัลยาณีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนลำปางกัลยาณี
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี
11 มีค. 2561 เวลา 12:08 น. 0 152
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^