สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ลำปางกัลยาณีจจัดอบรมวิถีลำปางกัลยาณีภิวัฒน์สร้างสุข

นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี เปิดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนลำปางกัลยาณี “วิถีลำปางกัลยาณีภิวัฒน์สร้างสุข : Mindfulness of L.K.S. teachers can Change the World” ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2560 เพื่อสร้างวิถีวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์ยงยุทธ วงค์ภิรมย์ศานต์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและ ดร.โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 

17 พค. 2560 เวลา 10:06 น. 0 261
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^