สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ครูลำปางกัลยาณีคว้ารางวัลทรงเกียรติ

โรงเรียนลำปางกัลยาณีขอแสดงชื่นชมความยินดีกับนายบรรเจิด สระปัญญา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ในโอกาสได้รับรางวัลดังนี้
  1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ
  2. เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ 2560 
  3. รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับสหวิทยาเขตกัลย
17 พค. 2560 เวลา 09:53 น. 0 161
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^