สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> นักเรียนลำปางกัลยาณีคนเก่ง

    โรงเรียนลำปางกัลยาณี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ รายการดังต่อไปนี้
    1. เด็กชายวรัญญู เคียนทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ สพฐ. ประจำปีพุทธศักราช 2560
 
    2. นางสาวมลธิชา วงศ์จักร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ พร้อมเหรียญทอง เกียรติบัตร เงินรางวัลและหนังสือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการแข่งขันวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ (IQ180) ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการนี้ เด็กชายวรัญญู เคียนทอง และนางสาวสุธาทิพย์ วงศ์ครองศักดิ์ ได้รับเกียรติบัตรการเข้ารอบชิงชนะเลิศพร้อมหนังสือการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นรางวัล  โดยมีครูณัฏฐพล ขวัญเจริญ และครูรุ่งนภา ถนอมรอด เป็นครูผู้ดูแลและควบคุมการฝึกซ้อม

17 พค. 2560 เวลา 09:51 น. 0 152
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^