สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> นักเรียนลำปางกัลยาณีสร้างชื่อ คว้ารางวัลบรรยายธรรม ระดับประเทศ

โรงเรียนลำปางกัลยาณี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนสร้างชื่อเสียง ระดับประเทศ โดยได้เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 ผลการแข่งขันปรากฏว่า เด็กหญิงนันทกานต์ ผาบสายยาน ม.3/1 ได้รับรางวัลโล่พระราชทานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และนางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ม.5/7 ได้รับรางวัลโล่พระราชทานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ ครูลลิตา ประชุมฉลาด หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ ครูเมธาพร ตันชุ่ม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งนักเรียนได้เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร


24 พค. 2559 เวลา 16:36 น. 0 477
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^