สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> นักเรียนลำปางกัลยาณีรับรางวัลกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศที่ 2 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในงานวันวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558   ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
 
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
1.  นางสาวณัฐนรี เดชชะ          ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
2.  นายศุภวัฒน์  ขัดสีใส           ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
          โดยมีนางสาวปิญชาน์ รินง้าว ครูสาระฯภาษาอังกฤษ เป็นผู้ควบคุมฝึกซ้อม
 
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
          1.  นางสาวคณัญญา  ชมพูชัย     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
          2.  นางสาวศศิภา  แต้มดื่ม         ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
          โดยมีนางปัทมาพร  อินดาวงศ์ ครูสาระฯภาษาจีน เป็นผู้ควบคุมฝึกซ้อม

 
09 กพ. 2559 เวลา 17:02 น. 0 706
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^