สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ผลงาน/รางวัล >> ลูกสนคนเก่ง

โรงเรียนลำปางกัลยาณี นำโดยนายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสุพิน อุ่นหน่อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ แสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กชายวรัญญู เคียนทอง นักเรียนระดับชั้นม.2/4 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ คณิตศาสตร์ (สอวน.) และได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายโครงการโอลิมปิก ภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ขยายผลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายบรรเจิด สระปัญญา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นผู้ควบคุมดูแล

 
26 ตค. 2559 เวลา 15:10 น. 0 782
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^