สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โครงการชุมชนสุขภาพดี บวร.ร จังหวัดลำปาง

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมกับสาระธุรกิจศึกษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการชุมชนสุขภาพดี บวร.ร โดยมีนายวีรชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนา
ศักยภาพผู้บรโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานเปิดงานและนายศราวุธ มณีวงศ์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
กล่าวรายงาน นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิด
ได้แก่ นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นางศรีสอางค์ วรรณกูล รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง 42 ชุมชน  
นักเรียน อย.น้อย โรงเรียนลำปางกัลยาณี วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี
06 กค. 2561 เวลา 08:49 น. 0 82
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^