สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โรงเรียนลำปางกัลยาณีรับโล่รางวัล สถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติดระดับทอง

  โรงเรียนลำปางกัลยาณีได้รับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานระดับทอง สถานศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
จังหวัดลำปาง โดยมีนางลัดดา กลิ่นวงษ์ รองผู้อำนวยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับโล่รางวัลฯ
และขอแสดงความยินดีกับนางสุภาณี ธิสาระ หัวหน้างานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
ประเภทผลงานระดับทอง ในฐานะครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติด
ของโรงเรียนลำปางกัลยาณีพร้อมพบปะคณะครูและชมการแสดงของนักเรียน วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
ณ โรงเรียนวิสุทธ์วิทยากร (วัดป่ารวก) จังหวัดลำปาง
27 มิย. 2561 เวลา 08:27 น. 0 65
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^