สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ลูกสนคนเก่งสอบผ่านข้อเขียน โครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS

โรงเรียนลำปางกัลยาณีขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS Intercultural Programs Thailand
จำนวน 29 คน แบ่งประเภทเป็นนักเรียนทุนทั่วไป จำนวน 21 คน และนักเรียนทุนเต็มจำนวน 8 คน โดยนักเรียนผู้สอบผ่านข้อเขียนจะต้องรายงานตัว
และเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครAFS จังหวัดลำปาง ทั้งนี้นางสาวมารีฟา เจือจาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ ASF ประจำปี 2560 ได้เดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังจากสิ้นสุดโครงการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ได้กล่าวทักทายและเล่าถึงประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
พร้อมให้คำแนะนำกับนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีี ที่อยากศึกษาต่อในต่างประเทศ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
25 มิย. 2561 เวลา 16:21 น. 0 104
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^