สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน

 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี  เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างถูกต้อง ตลอดจนเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และตระหนักถึงความเป็นชาติไทย (ชมรม TO BE NUMBER ONE)
ในโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 
ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
25 มิย. 2561 เวลา 13:20 น. 0 58
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^