สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการพัฒนาโครงการและสนับสนุน นักเรียน ผู้ปกครองและครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ในการดำเนินกิิจกรรมด้านต่างๆ
โดยมีนายมนัสภาพ สุวรียนนท์นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มีตัวแทน
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี เข้าร่วมสังเกตการการประชุมในครั้งนี้
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 1 อาคาราชนิทัตวิทยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 
23 มิย. 2561 เวลา 15:01 น. 0 109
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^