สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> เหล่าลูกสนคนอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สสจ.ลำปาง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีเข้าร่วมกิจกรรมชาวลำปางร่วมใจ Big Cleaning Day เดินรณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่
โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ
เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ร่วมเดินรณรงค์โดยรอบจังหวัดลำปางและโรงเรียนลำปางกัลยาณี
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
22 มิย. 2561 เวลา 09:41 น. 0 61
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^