สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> คณะ Roving Team ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีี เขต 1 ดำเนินโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทองและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 45 คน 
เข้าอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยมีนายแสวง บุญมากาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี กล่าวให้การต้อนรับ นายชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กล่าวชี้แจงและพบปะคณะศึกษาดูงาน 
นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนลำปางกัลยาณี และ
นางพิกุลทอง เปล่งศิริ หัวหน้างานส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นผู้บรรยายโรงเรียนคุณธรรม 
ทั้งนี้คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี 
21 มิย. 2561 เวลา 13:30 น. 0 57
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^