สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 และม.2

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองฯ ระดับชั้นเรียน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับ
ม.1และ ม.2 ในภาคเรียนที่ 1 โดยมี พ.ต.ท.ชาตรี ศรีปัญญา ประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ ระดับ ม.1 เป็นประธานการประชุม ม.1 ภาคเช้า และ ร.อ.เอกนรินทร์ มีเจริญ ประธานเคริอข่ายผู้ปกครองฯ ระดับ ม.2 เป็นประธานการประชุม ม.2 ภาคบ่าย ทั้งนี้ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นายมนัสภาพ สุวรียนนท์  ร่วมประชุมดังกล่าวด้วย
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 1 อาคารราชนิทัตวิทยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 
18 มิย. 2561 เวลา 17:02 น. 0 83
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^