สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> กฟผ.จัดโครงการอบรมให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย ณโรงเรียนลำปางกัลยาณี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) ร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดอบรมให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทยแก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้คุณค่าและประโยชน์ของไฟฟ้า โดยมีนายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี กล่าวให้โอวาท และว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าฯ แม่เมาะ (อจม.) เป็นประธานเปิดการอบรม
และมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าอบรม 120 คน วันที่ 15 มิถุนายน 2561 
ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี
15 มิย. 2561 เวลา 15:24 น. 0 82
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^