สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> กิจกรรมวันมะเร็งโรค World Cancer Day

งานอนามัยและงานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนลำปางกัลยาณี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เข้าร่วมกิจกรรม วันมะเร็งโรค World Cancer Day จัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง
 
02 กพ. 2561 เวลา 16:51 น. 0 126
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^