สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปี 2561

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปีการศึกษา 2561 
 

              โรงเรียนลำปากัลยาณีจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
จาก 3 พรรค ได้แก่
หมายเลข 1 พรรค สนสถาพร หมายเลข 2 พรรค รวมใจน้ำเงิน-ขาว และหมายเลข 3 พรรค สรรค์กัลยาณี ทำการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 
ณ  ใต้ถุนอาคารศรีรัตนศาสตร์สมบูรณ์  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ซึ่งใช้ระบบการเลือกตั้งแบบ Electronic   โดยได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์การเลือกตั้งจากสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง

02 กพ. 2561 เวลา 10:35 น. 0 148
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^