สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> เด็กชายโสฬส กันทะวัง เข้ารับรางวัลเด็กดีเด่น ประจำปี 2561

เนื่องในโอกาสงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณและทุนการศึกษา จำนวนเงิน 5,000 บาท ให้กับเด็กชายโสฬส กันทะวัง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ในฐานะเด็กดีเด่น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ กรุงเทพมหานคร
15 มค. 2561 เวลา 15:55 น. 0 173
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^