สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ขบวนกัณเทศน์มหาชาติลำปางกัลยาณีได้รับรางวัลชนะเลิศ

นางลัดดา กลิ่นวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี นำคณะครูและนักเรียน
ร่วมเดินขบวนในงานตั้งบุญธรรมหลวงเวียงละกอนเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 15 ในการนี้ขบวนกัณเทศน์มหาชาติ
ของโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกัณเทศนืมหาชาติ กัณฑ์มัทรี
ณ ลานมลฑปพระพุทะนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ศาลหลักเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561
13 มค. 2561 เวลา 10:57 น. 0 109
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^