สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> นักเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมต่อต้าน "คอร์รัปชั่น"

                      คณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี นำคณะสภานักเรียน และตัวแทนอาสาสมัครนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลุกจิตสำนึก แสดงเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต ปรับเปลี่ยนฐานความคิด และส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้กว้างขวางมากขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 
12 ธค. 2560 เวลา 12:10 น. 0 110
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^