สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ ณโรงเรียนลำปางกัลยาณี

 หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะคณะผู้บริหาร  ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี   
พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง  “ศาสตร์พระราชาจะคงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศภาษาทางการทูต”      กับตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนลำปางกัลยาณี    โดยมีนายศรีโรจน์   นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   นายพีระ  มานะทัศน์   ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ลำปางกัลยาณี  นายไพโรจน์    วิเศษ   รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  นายแสวง    บุญมากาศ   ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี   
คณะครูและนักเรียน  ให้การต้อนรับ  ณ  ห้องประชุม  อาคาร 100 ปี  โรงเรียนลำปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
15 พย. 2560 เวลา 13:00 น. 0 158
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^