สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนางสาวอังค์ริสา รัตนกุล
ชื่อหน่วยงานริสา
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ระดับการศึกษาปริญญาโท
เบอร์โทร081-5959941
อีเมล์pateerat49@hotmail.com
งานที่รับผิดชอบ
  1. งานข้อมูลสารสนเทศ
^