สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(28 ธันวาคม 2561)
                                                 ภายในงานมีการกิจกรรมดังนี้
                                                        - ทำบุญตักบาตร
                                                        - มอบทุนการศึกษาการสอบนักธรรม (ทุนละ1,000 บาท) จากท่าน พระปลัดสุรพันธ์  ปญฺญาวุโธ  วัดป่าสัก 
                                                           ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 
                                                           นักธรรมชั้นตรี            1.เด็กหญิงจิ่ง  ลุงต่า               ม.2/1
                                                                                                2.เด็กชายวิฑูรย์   กุลภักดิ์      ม.3/1
                                                           นักธรรมชั้นโท            1.เด็กหญิงผีด  ต๊ะแมว            ม.3/1
                                                                                                2.นายเจษฎากรณ์  ใจมุข        ม.5
                                                           นักธรรมชั้นเอก          1.เด็กชายภานุพงษ์  แฮดพนัส      ม.2/1
                                                                                                2.เด็กชายเปรมประชา  จันทร์ธิมา ม.3/1

                                                         - การแสดงของนักเรียน
                                                            - การแสดงดนตรี(นักเรียนชมรมดนตรี)
                                                            - การแลกของขวัญ
                                                            - กิจกรรมนันทนาการทั่วไป

 

09 มค. 2562 เวลา 15:13 น. 0 32
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^