สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูเข้าแข่งขันทักษะ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังรายการดังนี้
                1.การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3  เด็กชายพัชรกร  ธรรมสอน ผู้ฝึกสอน นางสาวสายอรุณ  โพธิศาสตร์ 
                   เข้าร่วมการแข่งขันอันดับที่ 20
                2.การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เด็กหญิงอรวีย์  ดาวลอย ผู้ฝึกสอน นางสาวสายอรุณ  โพธิศาสตร์
                   เข้าร่วมการแข่งขันอันดับที่ 12
                3.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจิ่ง  ลุงต๋า 2. เด็กหญิงมัด  ลุงปานโค่ 3. เด็กหญิงส่วยอุ่ง  ลุงหมาย
                   ผู้ฝึกสอน 1. นางโมฬี  อภิวงค์งาม  2. นางสาววรางคสิริ  ทองไชย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับที่ 14
 
09 มค. 2562 เวลา 15:13 น. 0 28
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^