สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และสื่อเทคโนโลยี

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี) ตามรายการที่แนบ  ผู้สอนใจ สามารถรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ ที่ห้องธุรการ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
06 กพ. 2560 เวลา 11:21 น. 0 527
^