สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Teaching Others

ดาวน์ดหลดโปรแกรม และคู่มือ
  1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Acuconference 7
  2. คู่มือการใช้โปรแกรม AcuLearn
  3. การติดตั้งโปรแกรม AcuStudio7
  4. การลงทะเบียนโปรแกรม
  5. Video สอนการใช้งาน
-----------------------------------------
สมาชิกกลุ่ม -----------------------------------------
ปิรามิดการเรียนรู้
  1. ปิรามิดการเรียนรู้
  2. Learning pyramid
  3. คำค้นใน google ปิรามิดการเรียนรู้ หรือ Learning pyramid
----------------------------------------
การลงทะเบียนโปรแกรม
เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  1. ไปที่แถบงาน (ด้านลาง ขวามือ) คลิกที่ Show hidden icons
  2. คลิกขวาที่ไอคอ่น AcuConsols 7


3. คลิกที่ ลงทะเบียน
4.พิมพ์รหัสที่ได้รับมา
5.คลิกที่ปุ่มลงทะเบียน รอสักครู จะปรากฏข้อความบอกว่าลงทะเบียนเรียบร้อย 
^