สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนมูลนิธิ ส.โนตานนท์ 2559

มูลนิธิ ส.โนตานนท์ ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิ ส.โนตานนท์ ปี 2559 จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นำนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ไปรับทุนได้ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม  2559 รายละเอียดของแต่ละโรงเรียนตาม link ด้านล่างนี้
 

17 พค. 2559 เวลา 14:54 น. 0 1718
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^