สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> วันประกาศเจตนารมณ์ ชาวลำพูนพร้อมใจไปออกเสียงฯ

การจัดงาน "วันประกาศเจตนารมณ์ ชาวลำพูนพร้อมใจไปออกเสียงประชามติ"

     ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ ๖๕ ล้าน บานสะพรั่ง ประจำจังหวัดลำพูน ได้เห็นชอบให้มีการจัดงาน “วันประกาศเจตนารมณ์ ชาวลำพูนพร้อมใจไปออกเสียงประชามติ” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ได้ออกมาใช้สิทธิของตนในการออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ ในแนวคิด “ชาวลำพูนจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง แชมป์สมัยที่ ๑๒ ออกเสียงประชามติ” โดยจะดำเนินการพร้อมกันทั้งจังหวัด ดังนี้
     ๑. จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์ในทุกอำเภอ อำเภอละ ๑ เวที
     ๒. จัดกิจกรรมวันประกาศเจตนารมณ์ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โรงเรียน สถานประกอบการและกลุ่มมวลชนต่างๆ
โดยจะดำเนินการพร้อมกันทุกแห่ง ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. รายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการให้ทุกหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม

     เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากทุกโรงเรียน จัดกิจกรรม วันประกาศเจตนารมณ์ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยพิจารณาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่่
12 กค. 2559 เวลา 13:33 น. 0 1443
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^