สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ

ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

221 หมู่ 3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ / โทรสาร  053-510441

E-Mail : subsesa35@gmail.con, subsesa35@secondary35.go.th
www.secondary35.go.th/lamphun/
^