สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> ศูนย์ประสานงานฯสพม.35 (ลำพูน)บริการยืม - คืน ก.พ.7ศูนย์ประสานงานฯสพม.35 (จ.ลำพูน)

พร้อมให้บริการยืม-คืน ก.พ.7

 

ศูนย์ประสานงานฯสพม.35(จ.ลำพูน)ได้รับมอบทะเบียนประวัติ(ก.พ.7) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             พร้อมด้วยของลูกจ้างประจำ (ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา จ.ลำพูน) มาไว้ยังศูนย์ประสานงานฯ ครบถ้วนทั้ง 15 โรงเรียนแล้ว

***ทั้งนี้ข้าราชการท่านใดที่ประสงค์ขอยืมทะเบียนประวัติ(ก.พ.7) เพื่อถ่ายสำเนา สามารถมาติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป***


ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  (จ.ลำพูน)
โทรศัพท์ 053 - 510441
18 ธค. 2559 เวลา 10:34 น. 0 2131
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^