สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นางระพี ไกรภพ

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนางระพี ไกรภพ
ชื่อหน่วยงานโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารธุรการและงบประมาณ
ระดับการศึกษา
เบอร์โทร054825600
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^