สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นายจำรัส ศรีใจ

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนายจำรัส ศรีใจ
ชื่อหน่วยงานโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา
เบอร์โทร054825600
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^