สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นางอรนุช ปานแม้น

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนางอรนุช ปานแม้น
ชื่อหน่วยงานโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคลากรและกิจการนักเรียน
ระดับการศึกษา
เบอร์โทร054825600
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^