สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นางชันนี สะอาด

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนางชันนี สะอาด
ชื่อหน่วยงานโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ระดับการศึกษา
เบอร์โทร054825600
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^