สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> รับมอบเกียรติบัตรมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา รับมอบเกียรติบัตรมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 เฉลี่ย 5 รายวิชา อยู่ในอันดับ 10 แรกของเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากนายอลงกรณ์ ประสานสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
10 ตค. 2561 เวลา 16:15 น. 0 59
^