สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ผลงาน/รางวัล >> รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2560

นางชรินรัตน์ สุวิเศษธำรง ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในผลการประกาศรางวัลเหรียญทอง การประกวดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2560
13 มีค. 2561 เวลา 11:14 น. 0 543
^