สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ผลงาน/รางวัล >> โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์สถิติจังหวัดลำปางสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายกวินพัฒน์ สุทธิวงษ์รัชต์ ผู้จัดการเขตการขายพื้นที่จังหวัดลำปาง บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) มอบเกียรติบัตร เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G จำนวน 4 เครื่อง ให้กับนักเรียน "กลุ่มกิ่วลมหนา ณ ลำปาง" ของโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ในโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ (โครงการลำปางเมืองแห่งความสุขในยุค 4.0)
20 กพ. 2561 เวลา 13:27 น. 0 136
^