สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ลงทะเบียนอบรม SMSS

ลงทะเบียนการอบรมระบบ SMSS
ของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 35 เฉพาะโรงเรียนที่ไม่มีระบบแผนงานและการเงินแบบออนไลน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560

อบรมวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนลำปางกัลยาณี

https://goo.gl/forms/JQA8njJOJBlok8CW2

ดูรายชื่อโรงเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CqX780xsxx3MJeC_uWvPlKrHKExWN4fwEWOsOVnHauI/edit?usp=sharing

รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย
https://docs.google.com/document/d/1MsEnZ9EvcB6cklmxZ0LY_yTC3xMij5A0_3N-4HIublg/edit?usp=sharing

ดาวน์โหลดโปรแกรม SMSS
http://amssplus.ubn4.go.th/smss_download/
21 มีค. 2560 เวลา 15:11 น. 1 518

วชิรป่าซางเปลี่ยนคนเข้ารับการอบรมครับ ตามนี้
เจ้าหน้าที่การเงินจากครูพัฒน์ จำรูญหิน เป็น นางภัทรียา กันทาดงครับ
คำตอบที่#1 รร.วชิรป่าซาง 24 มีค. 2560 เวลา 11:15 น. 202.29.xxx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^