สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นางสาวระพีพันธ์ กันธิมา

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนางสาวระพีพันธ์ กันธิมา
ชื่อหน่วยงานหนิง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
ระดับการศึกษาปวส.บริหารธุรกิจ
เบอร์โทร084-3713588
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^