สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์
ชื่อหน่วยงานหนุ่ม
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษาปริญญาโท
เบอร์โทร099-2946415
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^