สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นางชญาดา โนตาปิง

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนางชญาดา โนตาปิง
ชื่อหน่วยงานดา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ระดับการศึกษาปริญญาโท
เบอร์โทร089-7016715
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^