สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นางบุปผา อริยะสม

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนางบุปผา อริยะสม
ชื่อหน่วยงานบุปผา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ระดับการศึกษาปริญญาโท
เบอร์โทร086-4269590
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^