สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติฯ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
แจ้งขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนนานาชาติ
เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561
รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดข้างล่างนี้
"โครงการ/กำหนดการประชุม/แบบลงทะเบียนประชุม"

ให้ดำเนินการติดต่อโดยตรงที่
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
โทร.02-7349022 - 3
04 มค. 2562 เวลา 15:11 น. 0 17
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^